Chuyển công an điều tra vụ góp vốn “chui” gần 600 tỷ đồng vào Saigon Co.op

Chuyển công an điều tra vụ góp vốn “chui” gần 600 tỷ đồng vào Saigon Co.op

UBND quận 8 và UBND quận 11 vừa chuyển hồ sơ vụ việc trên cho cơ quan an ninh điều tra để làm rõ các sai phạm, nguồn gốc số tiền và mục đích của các nhà đầu tư.

Chuyển công an điều tra vụ góp vốn chui gần 600 tỷ đồng vào Saigon Co.op - 1

Hợp tác xã quận 11 bị cho rằng có sai phạm trong việc góp vốn.

Theo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hợp tác xã đối với hợp tác xã tiêu dùng phường 14, quận 8 của thanh tra quận 8, đơn vị này đã góp vốn “chui” 283 tỷ đồng vào Saigon Co.op.

Kết luận thanh tra tình hình hoạt động kinh doanh hợp tác xã tiêu dùng trong năm 2018 và 2019 hiệu quả chưa cao (gần 17 triệu đồng và 2,6 triệu đồng), lợi nhuận sau thuế giảm.

Trong năm 2018-2019, đơn vị này cũng không góp vốn vào Saigon Co.op. Bất ngờ, tháng 1/2020, hợp tác xã tiêu dùng phường 4 góp một lần hơn 283 tỉ đồng vào Saigon Co.op. Thanh tra cho đây là điều không bình thường.

Trong số tiền trên có 280 tỷ đồng là phần góp của công ty Anh Tú Thy và 3,6 tỷ đồng huy động từ 6 thành viên mới vừa được kết nạp. Họ không phải là thành viên hợp tác xã nhưng bằng hình thức gia nhập và thỏa thuận hợp tác góp vốn đầu tư đã gián tiếp đầu tư vốn vào Saigon Co.op.

Hợp tác xã tiêu dùng huy động vốn nhưng không xây dựng phương án, không thông qua HĐQT và đại hội thành viên, huy động vốn không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, không đúng phương thức huy động theo Quy chế quản lý tài chính và điều lệ hợp tác xã là vi phạm quy định Luật Hợp tác xã và Thông tư 83/2015 của Bộ Tài chính.

Ông Đào Ngọc Duyên (Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc hợp tác xã tiêu dùng) bị cho là đã lập khống toàn bộ hồ sơ tài liệu nhằm hợp thức hóa việc huy động vốn của các tổ chức, cá nhân bên ngoài đầu tư vốn vào Saigon Co.op. Điều này là vi phạm nguyên tắc, tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

Ngoài những vi phạm trên, thanh tra còn xác định hợp tác xã này còn có một số việc làm chưa đúng với Luật Kế toán, điều lệ hợp tác xã…

Đơn cử, việc mở thêm tài khoản ngân hàng để thực hiện việc nhận vốn và vốn góp vào Saigon Co.op nhưng không báo đăng ký tài khoản trên cho cơ quan có thẩm quyền. Thanh tra xác định, hợp tác xã tiêu dùng đã nhận 283 tỷ đồng vào tháng 1/2020 nhưng 2 tháng sau mới ghi nhận trên sổ sách kế toán là không phản ánh đầy đủ, kịp thời nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

Tương tự, hợp tác xã tiêu dùng phường 14 (quận 8), trường hợp của hợp tác xã thương mại và dịch vụ quận 11 (gọi tắt là HTX quận 11) có sai phạm trong việc góp 306 tỷ đồng vào Saigon Co.op.

Tháng 1/2020, hợp tác xã quận 11 đã góp 306 tỷ đồng vào Saigon Co.op. Trong đó, có 300 tỷ là của ông Liêu Việt Phú góp vốn vào hợp tác xã quận 11 thông qua hình thức hợp tác góp vốn đầu tư. Phần còn lại được các nhà đầu tư khác chuyển cho các thành viên hợp tác xã quận 11 để góp vốn vào Saigon Co.op.

Theo cơ quan thanh tra, việc huy động vốn trên nhằm mục đích góp vào Saigon Co.op, không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trực tiếp tại hợp tác xã quận 11. Nguồn vốn góp của các thành viên tham gia không phải của chính cá nhân mà từ bên ngoài nên hợp tác xã quận 11 đã lợi dụng danh nghĩa là thành viên hợp tác xã để góp vốn nhằm mục đích tăng vốn điều lệ cho Saigon Co.op.

Do đó, cơ quan thanh tra đề nghị cần làm rõ nguồn gốc, số tiền, mục đích của các nhà đầu tư thông qua các thành viên góp vốn vào hợp tác xã quận 11 để tăng vốn cho liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố.

Hồng Lĩnh