Đề nghị công khai tài sản thu hồi của người tham nhũng

Đề nghị công khai tài sản thu hồi của người tham nhũng

Thanh tra Chính phủ cho biết, cử tri tỉnh Quảng Nam và Trà Vinh kiến nghị tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đấu tranh, xử lý các vụ việc lớn, phức tạp, cần đẩy mạnh phát hiện, xử lý tình trạng tham nhũng “vặt” ở các địa phương, thông báo rộng rãi cho Nhân dân biết và công khai tài sản thu hồi của những người tham nhũng.

Trong văn bản trả lời cử tri, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khẳng định, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, đặc biệt là các vụ án tham nhũng lớn và những người có hành vi tham nhũng giữ chức vụ cao trong bộ máy nhà nước được quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Đề nghị công khai tài sản thu hồi của người tham nhũng - 1

(Tranh minh họa).

Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện nghiêm Luật phòng chống tham nhũng, Chỉ thị số 50-CT/TW/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; có cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Xác định rõ những cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế – xã hội còn thiếu chặt chẽ, sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng làm nảy sinh tham nhũng; những khâu, lĩnh vực quản lý còn bị buông lỏng dẫn đến cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các dự án đầu tư lớn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; quản lý sử dụng đất đai, đầu tư theo hình thức BT, BOT,… Đồng thời khẩn trương kết luận thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế đã phát hiện…

Trên cơ sở đó, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được thực hiện đồng bộ và hiệu quả hơn trên cả 3 phương diện: Phòng ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh những người có hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.

Về việc cử tri đề nghị công khai kết quả thu hồi tài sản tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết đây là một trong những nội dung trong báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm mà Chính phủ báo cáo công khai trước Quốc hội và Nhân dân.

Thế Kha