Instagram

Tôn Thất Trí

Đã sử dụng dịch vụ của Bảo An Phát gần 10 năm nay….phải nói tôi rất ấn tượng với thái độ nhiệt tình và trách nhiệm của đội ngũ của Bảo An Phát trong quá trình làm việc, cũng như cách giải quyết vấn đề khi sự cố sảy ra.

Nhan xet 1

Tôn Thất Trí

Quản Lý AT Solution