Sai phạm gần 777 tỷ đồng tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Sai phạm gần 777 tỷ đồng tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Sai phạm gần 777 tỷ đồng tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình - 1

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nhìn từ trên cao (Ảnh: Đỗ Quân).

Tại Kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu xử lý tổng số tiền vi phạm gần 777 tỷ đồng.

Cụ thể là giảm trừ quyết toán và thu hồi trên 3,8 tỷ đồng từ các đơn vị thi công 3 dự án để hoàn trả ngân sách nhà nước (Cải tạo nhà bảo tàng Olympic thành nhà làm việc mới; Cải tạo nền sân điền kinh sân vận động trung tâm; Cải tạo mặt sân cỏ sân tập số 2); nộp ngân sách nhà nước số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp trên 13,4 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 46 tỷ đồng của 5 địa điểm thực hiện dự án liên doanh, liên kết; diện tích đất 865m2 sử dụng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tân An Bình xây dựng trạm phân phối gas với số tiền trên 1,9 tỷ đồng; các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án sử dụng cho thuê mặt bằng với số tiền trên 658 tỷ đồng.

“Thu hồi số tiền 3,7 tỷ đồng từ các cá nhân, đơn vị: Nguyên giám đốc, nguyên Phó giám đốc phụ trách, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, Công đoàn Khu liên hợp thể thao quốc gia, Phòng Quản lý Cung thể thao dưới nước, hạch toán vào doanh thu của Khu liên hợp thể thao quốc gia”– Thanh tra Chính phủ yêu cầu.

Sai phạm gần 777 tỷ đồng tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình - 2

Hàng loạt sai phạm tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình vừa được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ (Ảnh: Đỗ Quân).

Về xử lý hành chính, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch kiểm điểm làm rõ và xử lý trách nhiệm có liên quan đến các sai phạm, vi phạm của Khu liên hợp thể thao quốc gia. Chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tập thể lãnh đạo, xử lý kỷ luật người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, chuyên viên chuyên quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia của Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ (theo từng thời kỳ) có liên quan đến các sai phạm, khuyết điểm.

Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức kiểm điểm làm rõ và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân lãnh đạo theo từng thời kỳ có liên quan. Chỉ đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, đồng thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia, Phó giám đốc theo từng thời kỳ giai đoạn 2009-2018 có liên quan.

Xem xét điều chỉnh, hủy bỏ và thu hồi hợp đồng

Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chỉ đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia có văn bản đề nghị UBND Thành phố Hà Nội thực hiện giải phóng mặt bằng bằng nguồn kinh phí của thành phố và bàn giao khu đất 3A1, 3A2; chỉ đạo cụ thể phương án quản lý, sử dụng tài sản khu đất ký hiệu 1B sau khi chuyển giao cho UBND Thành phố Hà Nội quản lý, sử dụng.

 Yêu cầu Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công đoàn Bộ này chấm dứt việc nhận hỗ trợ tết của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc không đúng đối tượng quy định; chấn chỉnh công tác xét duyệt quyết toán đảm bảo đúng quy định.

Khu liên hợp thể thao quốc gia phải chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công. Thanh lý, chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tấn An Bình, thu hồi diện tích đất doanh nghiệp này đang sử dụng.

Hủy bỏ và thu hồi hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh Sân tập golf Mỹ Đình và các công trình phụ trợ theo hình thức xã hội hóa đã ký với Công ty cổ phần Ngọc Dương, đồng thời thông báo công khai, rộng rãi trên phương tiện truyền thông về việc đã hủy bỏ hợp đồng.

Sai phạm gần 777 tỷ đồng tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình - 3

Cơ quan thanh tra đề nghị Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình làm việc với doanh nghiệp để xem xét hủy bỏ, thu hồi các hợp tác đầu tư (Ảnh: Đỗ Quân). 

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình tổ chức làm việc với 5 doanh nghiệp đang hợp tác đầu tư để có đánh giá tổng thể, khách quan các công việc triển khai liên quan đến liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư đối, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên cơ sở đó đề nghị Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét về thời gian thực hiện liên doanh, liên kết, diện tích sàn xây dựng trong diện tích đất đang thực hiện của 5 dự án; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang thực hiện hợp tác đầu tư. Trong đó phải quy định rõ ràng về diện tích đất phải nộp và số tiền thuê đất phải nộp hàng năm, lợi nhuận tối thiểu phải nộp cho Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình,…

Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có ý kiến đồng ý kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại kết luận này.

Thế Kha