Sai phạm tại Khu thể thao Mỹ Đình: Yêu cầu Cục Thuế Hà Nội truy thu

Sai phạm tại Khu thể thao Mỹ Đình: Yêu cầu Cục Thuế Hà Nội truy thu

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp được thành lập ngày 29/8/2003 trực thuộc Ủy ban Thể dục Thể thao; trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao từ năm 2008 đến ngày 1/5/2014 và từ năm 2018 đến nay trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thanh tra Chính phủ cho biết trong 10 năm (2009-2018), Khu liên hợp thể thao quốc gia đã nộp gần 68 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước, chi gần 54 tỷ đồng cho duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa lớn, mua sắm bằng nguồn kinh phí tự chủ.

Sai phạm tại Khu thể thao Mỹ Đình: Yêu cầu Cục Thuế Hà Nội truy thu - 1

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội (Ảnh: Đỗ Quân).

Tuy nhiên, qua thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện hàng loạt sai phạm và yêu cầu xử lý tổng số tiền gần 777 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Cục Thuế Hà Nội chủ trì, phối hợp với Khu liên hợp thể thao quốc gia, các cơ quan chức năng của UBND TP Hà Nội xác định số tiền thuê đất phải nộp của Khu liên hợp thể thao quốc gia: Khi cho thuê mặt bằng các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án từ trước năm 2009; diện tích đất 865 m2 sử dụng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tân An Bình xây dựng trạm phân phối gas từ trước năm 2009 và sau năm 2018.

Chủ trì phối hợp với Khu liên hợp thể thao quốc gia, cơ quan chức năng, Công ty TNHH khai thác điểm đỗ xe Hà Nội xác định rõ đối tượng phải nộp tiền thuê đất, số tiền thuê đất phải nộp do khu đất bãi đỗ xe P1, P2 đã được Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội khai thác, sử dụng từ năm 2003 đến nay.

Trường hợp, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội là đối tượng phải nộp tiền thuê đất, UBND TP Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp này nộp đầy đủ số tiền thuê đất phải nộp, số tiền chậm nộp (nếu có) khi có thông báo của cơ quan thuế.

Căn cứ theo số liệu về tiền thuê đất còn phải nộp do Thanh tra Chính phủ đã xác định 5 điểm đất thực hiện kinh doanh liên kết, hợp tác đầu tư và các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án mà Khu liên hợp thể thao quốc gia đã sử dụng để cho thuê mặt bằng trong giai đoạn 2009-2018, Cục Thuế Hà Nội chỉ đạo Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm rà soát, điều chỉnh số liệu trong thông báo thu tiền thuê đất để truy thu số tiền thuê đất phải nộp, số tiền chậm nộp.

Sai phạm tại Khu thể thao Mỹ Đình: Yêu cầu Cục Thuế Hà Nội truy thu - 2

Khu liên hợp thể thao quốc gia đang thực hiện 5 dự án liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh gồm: Dự án Quần thể giao lưu văn hóa Việt – Nhật (diện tích đất sử dụng 6.000 m2); Dự án Trung tâm Dịch vụ và Thương mại Mỹ Đình (2.700 m2); Dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ thể thao tổng hợp (3.000 m2); Dự án Khu Dịch vụ văn hóa du lịch Hoa An Viên (2.635 m2); Dự án đầu tư Khu giới thiệu sản phẩm văn hóa, thể thao (2.500 m2) (Ảnh: Đỗ Quân).

“Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định, chưa nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế của Khu liên hợp thể thao quốc gia, Cục Thuế Hà Nội nghiên cứu, xem xét, quyết định việc xử phạt về thuế theo quy định”- cơ quan thanh tra nêu rõ.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh: Việc truy thu số tiền thuê đất phải nộp, số tiền chậm nộp phải đảm bảo chính xác, khách quan, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Trong tổng số tiền vi phạm cần xử lý gần 777 tỷ đồng ở Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, cơ quan thanh tra cho rằng, có trên 13,4 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cần được nộp ngân sách nhà nước, nộp về Cục Thuế Hà Nội; các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án sử dụng cho thuê mặt bằng với số tiền trên 658 tỷ đồng nộp về Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm.

2 vụ việc chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc chuyển thông tin (tài liệu hồ sơ, chứng cứ) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và VKSND Tối cao để thụ lý, xem xét theo quy định của pháp luật đối với 2 nội dung:

Thứ nhất là việc Khu liên hợp thể thao quốc gia cho thuê mặt bằng các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa nộp ngân sách số tiền lớn.

Thứ hai là việc Khu liên hợp thể thao quốc gia sử dụng đất thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư trạm phân phối gas với Công ty TNHH Tân An Bình trong khuôn viên Cung thể thao dưới nước vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất, nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách.

Thế Kha