Tòa án trong khu vực cách ly xã hội được lệnh tạm dừng xét xử

Tòa án trong khu vực cách ly xã hội được lệnh tạm dừng xét xử

TAND Tối cao vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó chỉ đạo các đơn vị không tổ chức phiên tòa, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng; hoãn, dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chưa cấp bách để tập trung giải quyết công việc, phòng, chống dịch.

Theo đó, từ 0h ngày 12/5 đến hết 24h ngày 31/5/2021, tòa án đặt tại đơn vị hành chính đã có quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 tạm dừng việc xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc, trừ các trường hợp cấp bách phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật (giải quyết khiếu kiện danh sách cử tri; giải quyết yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giam…) nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Tòa án trong khu vực cách ly xã hội được lệnh tạm dừng xét xử - 1

TAND Tối cao yêu cầu tòa án tại khu vực đã bị cách ly xã hội tạm dừng xét xử, giải quyết các vụ án.

Công chức, người lao động của tòa án sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, trừ các trường hợp cần thiết theo yêu cầu của thủ trưởng đơn vị; phân công lãnh đạo đơn vị và công chức trực tại cơ quan để xử lý các công việc cần thiết, cấp bách.

Tòa án đặt tại đơn vị hành chính đã có quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 được yêu cầu tổ chức phân loại các vụ án, vụ việc đang phải giải quyết. Trong thời gian này, chỉ đưa ra xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc đã hết hoặc sắp hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn); vụ việc có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khiếu kiện danh sách cử tri…

Công chức, người lao động, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng chỉ đến tòa án làm việc trong những trường hợp thực sự cần thiết; yêu cầu thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người trong suốt thời gian làm việc tại tòa án; bố trí phòng xét xử trực tuyến nếu có đủ điều kiện.

Tòa án đặt tại đơn vị hành chính chưa có quyết định phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 hoặc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 được tổ chức xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo quy định, nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Công chức, người lao động của tòa án đến làm việc tại trụ sở cơ quan phải thực hiện nghiêm 5K, trừ các trường hợp đang phải thực hiện cách ly theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Chánh án TAND Tối cao cũng yêu cầu tòa án các đơn vị tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ án, vụ việc. Ưu tiên đưa ra xét xử, giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến phòng chống dịch Covid-19; các vụ việc liên quan đến bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; các vụ việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; các vụ việc nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm…

Tòa án chỉ triệu tập những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp; không tổ chức tiếp công dân, tiếp khách tại trụ sở tòa án, trừ những trường hợp thực sự cần thiết. Tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tòa án.

Tòa án thông báo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua các phương thức khác như: gửi đến tòa án thông qua dịch vụ bưu chính; gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của tòa án.

Không tổ chức phiên tòa, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng. Hoãn, dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chưa cấp bách để tập trung giải quyết công việc, phòng, chống dịch. Hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tăng cường tổ chức họp, giao ban, làm việc trực tuyến qua các phương tiện điện tử…

Tiến Nguyên